ALV van 15 februari 2006

De stukken van deze ALV blijven geruime tijd op de website staan.

Agenda
Notulen van de ALV van 23 maart 2005
Begroting
Jaarverslag en plannen

In de agenda staat dat de ALV over het beheerplan voor 2006 haar goedkeuring moet geven. Bij dat beheerplan horen de volgende documenten:

Jaarplan Terra Bella 2006
Begroting Terra Bella 2006
Beheertaken Terra Bella 2006

Meer informatie over het groenbeheer vindt u op de pagina van Terra Bella.

Bekijk ook eens de stukken van de ALV van 23 maart 2005.