Contact 

ALV 15 november
De komende ALV is op dinsdag 15 november.
De stukken staan hier onder.
Uitnodiging voor de ALV.
Voorstel voor een te schrijven boek over de wijk.
Notulen ALV 9 december 2010.
Notulen ALV 24 mei 2011.
Jaarrekening 2010.
Begrotingsvoorstel 2012.
Nieuwe bestuurskandidaat presenteert zich.

In de uitnodiging staan twee aanvangstijden voor de film over de wijk. De juiste tijd is 19.30 uur, locatie 't Praathuis.

Plankaart
De versie van februari 2010.

Bestemmingsplan goedgekeurd
In september 2010 is het bestemmingsplan Lanxmeer door de gemeenteraad goedgekeurd.
Het plan is te raadplegen op de website van het Rijk.