GFT-afval

08/02/05 - De AVRI (AfvalVerwerking Rivierenland) zamelt het afval in voor tien Betuwse gemeenten. De AVRI maakt hierin onderscheid tussen particulieren die in eengezinswoningen wonen en particulieren die in appartementen wonen. Zo worden de containers van eengezinswoningen niet tegelijk ingezameld met die van de appartementencomplexen. Daardoor kon de AVRI de kwaliteit van het GFT-afval dat ingezameld is bij appartementencomplexen apart onderzoeken. Het bedrijf heeft geconstateerd dat die kwaliteit te laag is om aan een composteerbedrijf aan te bieden. Dit GFT-afval moest worden verbrand. En dat is aanmerkelijk duurder.

Om die reden heeft de AVRI besloten om bij appartementencomplexen het GFT-afval niet meer apart in te zamelen. De groene containers werden opgehaald en bewoners kunnen hun afval alleen nog in de 'grijze bakken' kwijt. Bewoners van appartementen in Lanxmeer hebben de AVRI daarop verzocht om de groene containers weer terug te plaatsen, omdat zij menen dat groenafval uit onze wijk beslist wel van goede kwaliteit is, en niet is vervuild met ander afval.

De AVRI heeft dit verzoek gehonoreerd. De voorwaarden zijn niet exact bekend, maar waarschijnlijk zullen bewoners de groene containers nu tegelijk met die van de bewoners van eengezinswoningen aan moeten bieden op de daartoe bestemde plaatsen. Voor de bewoners van de Frederik van Eedenlaan is dat een zeer kleine afstand, kleiner dan voor de bewoners van eengezinshuizen. Voor de bewoners van het Kwarteel zal dat wellicht verder lopen zijn. Terug