Huishoudwater

In de Culemborgse nieuwbouwwijken Lanxmeer en Parijsch is een tweede waterleidingennet aangelegd. Hierdoor zou huishoudwater naar de woningen worden getransporteerd. Waterbedrijf Vitens zou dat water leveren: spoelwater dat afkomstig is van de drinkwaterwinning in de wijk Lanxmeer.
Het idee om regenwater te infiltreren en daarna op te pompen voor huishoudwater was in 2001 overboord gezet.

Augustus 2004. Deze week ontvingen bewoners een brief van Vitens waarin wordt aangegeven waarom het bedrijf geen huishoudwater gaat leveren. Die brief is opgesteld na overleg met de BEL, en hij is van tevoren door het bestuur gezien. Samengevat: Het ombouwen van bestaande leidingennetten in woningen kost geld. De jaarlijkse controle kost geld (minimaal twee manuren). Hierdoor wordt huishoudwater vele malen duurder dan drinkwater, in plaats van goedkoper zoals het uitgangspunt was. Daarnaast zou de winst voor het milieu zijn gehalveerd, want het water mag niet voor de wasmachine worden gebruikt. Alleen voor toiletspoeling.

Maart 2004. In de brief van de staatssecretaris wordt grootschalige toepassing van huishoudwater in Nederland verboden. Op basis van die brief heeft Vitens aan bewoners geschreven dat het huishoudwater niet wordt geleverd.
Na overleg met Vitens hebben zijn wij overeen gekomen om samen (dus BEL en Vitens) aan het Ministerie van VROM te vragen, onder welke voorwaarden de minister bereid is om voor Lanxmeer een uitzondering te maken. En aan welke kwaliteitseisen het huishoudwater moet voldoen.

Februari 2004. Vitens reageert met een brief waarin staat dat de rijksoverheid Vitens verbiedt op grote schaal huishoudwater te leveren. Wij willen eerst van de rijksoverheid zelf horen dat zij het waterbedrijven verbiedt.

December 2003. Vitens stuurt de bewoners een brief waarin ze meedeelt de levering van huishoudwater af te kopen. De BEL stuurt een brief terug.

November 2003. De projectgroepvergadering roept bewoners op zich uit te spreken over levering van huishoudwater en om mee te willen denken over het alsnog geleverd krijgen van huishoudwater.

Voorjaar 2003. In de jaren 2000 tot en met 2002 zijn in Nederland diverse grootschalige proefprojecten met huishoudwater geweest. Op basis van de evaluatie van de proefprojecten heeft de staatssecretaris van VROM een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
Vitens heeft in een overleg met de gemeente en stichting EVA te kennen gegeven geen huishoudwater te willen leveren.