Inspectie speeltoestellen

De wijk Lanxmeer heeft zogeheten mandelige gebieden, gemeenschappelijke tuinen die in bezit zijn van een groep bewoners. In de mandelige gebieden staan speeltoestellen die in bezit zijn van de bewoners, en dat betekent dat bewoners ook verantwoordelijk zijn voor die toestellen. Dat die gebieden openbaar toegankelijk zijn doet daar niets aan af, zo stelt de gemeente.

Om de veiligheid rond de speeltoestellen te verhogen hebben we als bewonersvereniging de speeltoestellen laten inspecteren door een gespecialiseerd bureau, SpeelTopVeilig uit Tiel. Diverse toestellen bleken niet aan de wettelijke eisen te voldoen. Eisen die overigens zeer gedetailleerd en streng zijn. Het bureau heeft een logboek opgesteld waarin opmerkingen per speellocatie en per speeltoestel staan vermeld.

Bewoners zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de toestellen en ze zijn aansprakelijk bij eventuele ongevallen rondom de toestellen. Het logboek wordt opgedeeld in de diverse mandelige gebieden, zodat bewoners zelf aantekeningen van hun controle- en onderhoudswerkzaamheden kunnen maken. Volgend jaar januari worden de losse delen samengevoegd tot één logboek en vindt er een nieuwe inspectie plaats.
Onduidelijk is nog of de aansprakelijkheid te verzekeren is, anders dan via de aansprakelijkheidsverzekeringen van de individuele eigenaren. Wij vragen degene die daarover meer weet ons te informeren. Terug