Statuten en rapporten

Bewonersovereenkomst inclusief bijlage
Statuten
Huishoudelijk reglement

De BEL is een vereniging van bewoners van de wijk en van mensen buiten de wijk. Wie een huis in de wijk wil kopen of huren is verplicht lid te zijn. Veel mensen waren al jaren lid van de BEL voordat met de bouw van hun woning werd begonnen. Zij hebben meegedacht met het ontwerp van de woningen, het ontwerp van de wijk en met andere aspecten van actieve bewonersparticipatie.
Bewoners hebben een overeenkomst getekend waarin zij te kennen geven de uitgangspunten van de ecologische wijk te onderschrijven. Daar horen ook gedragsregels bij, zoals het voorzichtig omspringen met spullen door de gootsteen spoelen of het niet plaatsen van schuttingen die bij iedere bouwmarkt te koop zijn.

Aan de totstandkoming van de wijk en de manier waarop bewoners hun eigen leefomgeving kunnen bepalen, liggen diverse rapporten ten grondslag. Sommige zijn gedateerd, maar dat is uit geschiedkundig oogpunt juist weer interessant.

Het rapport over bewonersbeheer (Jan Goed) uit 2000.
Het concept communicatieplan (stichting E.V.A.) uit 2001.
Een voorzet tot het onderhoudsplan van het wijkgroen (Copijn) uit 2000.
De projectomschrijving voor de inrichting van de hoven (BEL werkgroep tweede fase hoven) uit 2003.
Een advies aan het BEL-bestuur voor het te voeren algemeen en financieel beleid (BEL werkgroep financieel beleid) uit 2002.