Lid worden

Wie een huis wil kopen in het project EVA-Lanxmeer dient lid te zijn van de BEL, de Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer.

U kunt lid worden door u op te geven via het EVA-Lanxmeer projectbureau. Carla de Jonge is de contactpersoon.  
Nieuwe leden en belangstellenden ontvangen informatie over de wijk. Wanneer de betaling van uw nieuwe lidmaatschap binnen is, dan krijgt u een rangnummer.

Voor huurwoningen kunt u zich opgeven bij Kleurrijk Wonen, voorheen Betuws wonen, daarvoor de BCW.

De jaarlijkse contributie bedraagt 20,- voor bewoners of leden met een optie op een woning.
Niet bewoners betalen 10,-.
Een rangnummer voor een koopwoning kost 5,- extra.