Links

Een opsomming van websites die met de uitgangspunten van de wijk Lanxmeer te maken hebben.

De bedenkers van deze wijk Stichting EVA.
Stadsboerderij Caetshage.
De Werkwerf plus bijbehorende Werfklas.
Het Kwarteel.
De Marsmanwoningen.
De C4REAL festival 16 juni.

Ecologische woonwijk Saksen Weimar , de voormalige kazerne in Arnhem.
Ecologische woonbuurt De Buitenkans in Almere. In mei 2005 is de bouw gestart.
Ecologische woonbuurt De Kersentuin in Utrecht Leidsche Rijn.
Een virtuele wandeling door een duurzaam huis in de Leidsche Rijn.
Ecologische woonwijk Wijnbergen in Doetinchem. Met onder het kopje 'Nieuws' mooie diapresentaties.
Ecologische woonwijk Drielanden in Groningen.
Ecologisch woonblok Het Groene Dak in Utrecht.
Ecologische woonbuurt De Goedemeent in Purmerend. Met al wat ervaringen op het gebied van duurzaam bouwen.
Ecologische woonbuurten Meander en De Bongerd in Zwolle.