Achtergrondinformatie

De wijk Lanxmeer is een voormalig akkerland met een grondwater-
beschermingsgebied in het midden. Normaalgesproken mag rondom zo'n gebied niet worden gebouwd, maar dankzij speciale funderingstechnieken en een aangepast landschapsontwerp werd het mogelijk een wijk als Lanxmeer aan te leggen.

Om de grondlagen niet te verstoren zijn de huizen gefundeerd op een anderhalve meter dikke laag schuimbeton. Retentievijvers hebben een ondoordringbare bodem, zodat regenwater dat van daken en straten in de vijvers terecht komt niet met het grondwater in aanraking komt.

De uitgangssituatie vroeg om enkele aanpassingen, maar bood de wijk ook kansen. Want wie wil er niet een boomgaard (het grondwaterbeschermingsgebied) in het midden van zijn of haar wijk?
De oprichters van stichting EVA, wilden dat maar al te graag. Zij zochten een locatie in Nederland om hun ideeŽn te tonen: hoe een nieuwbouwwijk er uit zou kunnen zien en zou kunnen functioneren. En de gemeente Culemborg kwam hen tegemoet. Welkom dus in Lanxmeer en zijn bijzonderheden:
Bewonersparticipate
Energiebesparing
Waterbeheer
Samenleving
Verkeer
Toekomst