Samenleving

Ieder mens is anders en tegelijk gelijk. En in hoeverre verschilt de samenleving in Lanxmeer van de samenleving in andere wijken?

Bijzonder aan de Lanxmeerse samenleving zijn de gemeenschappelijke tuinen. Iedere huiseigenaar heeft naast een eigen tuin(tje) ook een aandeel in een gemeenschappelijke (mandelige) tuin. Die tuinen worden in gezamenlijkheid ontworpen, onderhouden en gebruikt. Dat zorgt voor veel sociale cohesie (en soms ook enige wrijving natuurlijk).

Ook kenmerkend zijn andere gemeenschappelijke intiatieven van bewoners. Zo bepalen bewoners hoe de openbare ruimte wordt ingericht en het openbaar groen wordt onderhouden. De gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk, dus zij moet haar goedkeuring aan de inrichtings- en onderhoudsplannen geven.

Het overgrote deel van Lanxmeer heeft een systeem van stadsverwarming. Deze installatie wordt binnenkort waarschijnlijk eigendom van de bewoners. Dit biedt de mogelijkheid om tarieven zelf vast te stellen. Bijvoorbeeld door het vastrecht te verlagen en verbruik duurder te maken: zuinig gebruik levert dan meer geld op dan nu het geval is.

Er zijn voldoende afnemers van een biologisch groentepakket, zodat de spullen op enkele plekken in de wijk zelf bezorgd worden.
Tot slot is een flink aantal bewoners betrokken bij de stadsboerderij die aan de wijk grenst.

Meedoen met gemeenschappelijke initiatieven is echter niet verplicht. De enige verplichting die bewoners hebben is het parkeren van auto's op de parkeerplekken langs de bouwblokken en niet voor de deur.
En de enige verboden zijn het gebruik van chloorhoudende schoonmaakmiddelen en het plaatsen van schuttingen.  Terug