Toekomstige ontwikkelingen

Diverse bouwblokken liggen nog braak en voor sommige is nu -negen jaar nadat de eerste woningen opgeleverd zijn- nog geen bestemming gevonden of nog geen plan gemaakt. Plannen voor een groot kantorencomplex zijn sinds enkele jaren definitief van de baan: er staan in Nederland al miljoenen vierkante meters kantoorruimte te huur.
De plannen voor het EVA-centrum, een congrescentrum annex hotel, plus biogasinstallatie met living machine, behoren sinds maart 2008 tot het verleden. Maar het begeleid wonencomplex voor ouderen met psychogeriatrische problemen is zojuist opgeleverd, en de ondergrondse woningen zijn in aanbouw. Verder zit er schot in de plannen voor een multifunctioneel gebouw voor wonen en werken ten behoeve van kleinschalige bedrijven v an alternatieve snit.

Wie zijn eigen geld verdient vergroot zijn zelfstandigheid. Door een deel van het groenonderhoud zelf te doen besparen bewoners geld dat de wijk weer ten goede komt. Andere activiteiten genereren mogelijk ook inkomen. Zo is er een gerede kans dat bewoners het warmtenet (de stadsverwarming) overnemen. En enkele techneuten hebbeb een schakelaar ontworpen waarmee flink bespaard kan worden op huisverwarming.

Een duidelijke ontwikkeling is de sterk verbeterde communicatie tussen stadsbestuur en bewoners. Het geeft hen het gevoel weer mee te kunnen denken aan de verdere ontwikkeling van de wijk.  Terug