Verkeer

Doordat de wijk pal naast een NS-station ligt, hebben veel bewoners hun auto de deur uit gedaan. Of besloten hem met anderen te delen. Ongeveer vijftig huishoudens maken samen gebruik van een tiental auto's volgens het Call-a-car concept. Ook buiten de wijk doen er inmiddels huishoudens mee en staan er auto's klaar. Bewoners vormen een co÷peratie.

Door het kleinere autobezit zijn er ook minder parkeerplaatsen nodig dan in andere wijken. De standaard parkeerdichtheid in nieuwbouwwijken is 1,5, anderhalve auto per huishouden. In Lanxmeer is de dichtheid 0,7 tot 1,1. Parkeerplaatsen liggen buiten de woonblokken of hoven, dus weinig bewoners zien een auto wanneer ze uit het raam kijken.

De straten zijn smal en ze lopen veelal dood. Wie om een of andere haast ondoorgrondelijke reden met de auto van het ene deel naar het andere deel wil rijden, die moet eerst de wijk uit, en er verderop weer in. Bewoners gebruiken de straatjes om spullen aan de voordeur in en uit te laden. Parkeren mag alleen buiten de woonblokken.  Terug