Waterbeheer

In de wijk is een dubbel waterleidingsysteem aangelegd; een voor drinkwater en een voor huishoudwater. Dat laatste is nooit in gebruik genomen. De overheid eist een jaarlijkse controle van elke woning met een huishoudwateraansluiting. Dat water mag alleen voor toiletspoeling gebruikt worden. Zo'n controle maakt huishoudwater erg duur. Bewoners besparen nu drinkwater doordat ze in diverse gemeenschappelijke tuinen waterpompen hebben ge´nstalleerd.

Regenwater en afvlwater wordt via vier verschillende systemen afgevoerd.

- Regenwater dat van de daken afstroomt wordt via een drainagesysteem opgevangen in de retentievijvers, en verlaat via de grote infiltratievijvers de wijk.
- Regenwater dat van de straten spoelt komt in het eerste rioolsysteem terecht. Het gaat naar de wadi's (droogvallende greppels) om van daaruit via sloten langs de wijk afgevoerd te worden.
- Afvalwater van keuken, douche en wasmachine komt in het tweede rioolsysteem terecht. Het gaat naar de rietfilters (helofytenfilters), waar het wordt gezuiverd en het verlaat via diezelfde sloten de wijk.
- Afvalwater van het toilet wordt via het derde rioolsysteem afgevoerd. Het 'natte' gedeelte volgt het traject van de rietfilters, en de vaste bestandsdelen bezinken. Zij worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie afgevoerd, maar het is de bedoeling dat ze de nog te bouwen biogasinstallatie gaan voeden. Terug